Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với trang web tipsdadep.com của chúng tôi. Trước khi sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây về việc sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Chấp Nhận Điều Khoản:

Bằng cách sử dụng trang web tipsdadep.com, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả các nội dung trên trang web tipsdadep.com, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, và mã nguồn, đều là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp phép. Bạn cam kết không sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Sử Dụng Hợp Lý:

Bạn cam kết sử dụng trang web tipsdadep.com chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật lệ nào hiện hành. Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến tính ổn định hoặc hiệu suất của trang web.

4. Bảo Mật và Tài Khoản:

Nếu có, bạn chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập và tài khoản của mình. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ sử dụng trái phép nào của tài khoản hoặc bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào bạn phát hiện.

5. Thay Đổi và Cập Nhật:

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ bất kỳ phần nào của điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web tipsdadep.com sau thay đổi đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản mới.